Bijzonder verlof aanvragen

De school kan je kind verlof geven. Dit is mogelijk vanwege religieuze verplichtingen of vanwege ‘gewichtige omstandigheden’, zoals het voldoen aan wettelijke verplichtingen, huwelijk of overlijden van bloedverwanten, verhuizing of jubilea. Voor de rest moet je je houden aan de vastgestelde schoolvakanties. Voor bijvoorbeeld wintersport wordt in principe geen verlof verleend.

In heel bijzondere gevallen kun je toch verzoeken om verlof buiten de reguliere vakanties; dit geldt echter alleen voor ouders die door hun beroep in de schoolvakanties geen vakantie kunnen opnemen. Dit verlof kan nooit worden verleend voor de eerste twee weken na de grote vakantie. Deze vrijstelling van onderwijs buiten de reguliere vakanties om kan voor ten hoogste tien dagen verleend worden. Bij het aanvragen van dit verlof moet een werkgeversverklaring overhandigd worden.

Het aanvragen van verlof of extra vakantie voor jullie kind(eren) gebeurt m.b.v. het onderstaande formulier. Het aanvraagformulier moet minimaal twee weken vóór het verlof volledig ingevuld en verstuurd zijn.

Voor verlof langer dan tien dagen moet altijd een aanvraag bij de leerplichtambtenaar worden ingediend. Dit moet minimaal vier weken van tevoren worden aangevraagd bij de leerplichtambtenaar van de gemeente Groningen. Haar adres en telefoonnummer vind je onder 'Contact' op deze website. Bij haar kun je ook terecht als je van ons geen verlof krijgt terwijl je vindt dat je daar wel recht op hebt.

Na het beoordelen van je aanvraag krijg je van de directeur bericht. Je kunt beroep doen op je aangevraagde verlof pas nadat je een formele goedkeuring van de directeur hebt ontvangen.

Let op: Stuur indien toepassing een kopie van de bewijsstukken per email naar info@petteflet-groningen.nl direct nadat je het formulier volledig hebt ingevuld en verstuurd.

 

WELKOM! DEZE WEBSITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES


Op onze website maken we gebruik van functionele - en analytische cookies om de website optimaal te laten functioneren en waar mogelijk te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens.
Veel leesplezier!

Akkoord met de cookies