Samenwerking met andere organisaties

Buitenschoolse opvang, Huis de B

Het is voor velen zeer herkenbaar: Je bent aan het werk of volgt een studie en wilt je kinderen buiten de schooltijden in goede handen achterlaten. In huis de B bieden we pedagogisch verantwoorde opvang voor kinderen van 2-13 jaar. Wij zorgen ervoor dat de combinatie werk en opvoeding voor ouders een plezier is. Het spel en de ontwikkeling van het kind als individu en in de groep stellen wij centraal. 

De kinderen zitten in tafelgroepen met een vaste groepsleid(st)er bij wie ze terechtkunnen. Voor de jongste kinderen (vanaf 2 jaar) is er een eigen ruimte waar veiligheid en kleinschaligheid voorop staan. Tieners kunnen vanaf groep 8 tot ze 16 jaar zijn terecht op het Honk. De BSO-leid(st)ers zijn ervaren, werken volgens een duidelijke pedagogische visie en zijn geweldig betrokken bij de kind(eren). De BSO is geopend als De Petteflet dicht is. Voor de kinderen van De Petteflet is er gegarandeerd plek.

Huis de B, is gevestigd in een prachtig avontuurlijke omgeving. We zijn in het bezit van een atelier, speelzalen, een discokelder en een toneelruimte. Er zijn ook een gymzaal om te sporten en een prachtige speelruimte buiten. Tevens beschikt de BSO over een grote keuken, waar de kinderen vaak samen koken en eten. 

In de vakanties en op margedagen is Huis de B open van 07.30 tot 19.00 uur. In de zomervakantie wordt er een programma met allerlei leuke activiteiten zoals huttenbouwen aangeboden. De grote zomerhit is het jaarlijks terugkerende driedaagse kamp. 

Kosten

Je kunt een tegemoetkoming in de kosten voor kinderopvang aanvragen bij je werkgever(s) of uitkeringsinstantie en de belastingdienst. De BSO kan voor je berekenen welke eigen bijdrage je zelf nog moet betalen (zie ook de website www.huis-de-b.nl onder ‘tarieven’). 

Huis de B, is partner in de Vensterschool Schilderswijk. Neem voor meer informatie contact op met de BSO Huis de B, telefoon 050-3130388, info@huis-de-b.nlwww.huis-de-b.nl.

Kostverlorenkwartier

Het Kostverlorenkwartier bevindt zich in het achterste gedeelte van het schoolgebouw, onder de lokalen van Apenketting en Lispeltuut. In en rond dit gebouw vinden verschillende activiteiten plaats. Deze activiteiten worden samen georganiseerd door allerlei organisaties in de wijk, waaronder de Van Ostadestichting (de speeltuinvereniging), de Huurdersvereniging Kostverloren, de wijkraden van Kostverloren en de Schilderswijk, de Vensterschool Schilderswijk, de BSO Huis de B, en natuurlijk Jenaplanschool De Petteflet.

Elke woensdagmiddag is er de gelegenheid om een soepje te eten. Een mooie moment om kennis te maken met andere ouders en teamleden van De Petteflet.

Passend onderwijs

Vanaf 1 augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs van kracht. Kernpunten uit deze nieuwe wet zijn dat:

  • Reguliere en speciale scholen op het gebied van ondersteuning aan leerlingen samenwerken;
  • Scholen zorgplicht hebben (de school waar de leerling schriftelijk is aangemeld dient te zorgen voor een passende plek indien er sprake is van zeer specifieke onderwijsbehoeften van een kind);
  • Scholen en gemeenten / jeugdhulpverlening samen werken aan de integrale ondersteuning aan leerlingen vanuit onderwijs en zorg;
  • Er minder regelgeving vanuit Den Haag komt, maar dat er meer in de eigen regio geregeld kan worden.

Samenwerkingsverband en subregio

De school maakt deel uit van het schoolbestuur Openbaar Onderwijs Groningen. Alle schoolbesturen van de provincie Groningen plus gemeente Noordenveld zijn verenigd in het Samenwerkingsverband (SWV) 20.01. Dit samenwerkingsverband is opgedeeld in vier subregio’s. De scholen van Openbaar Onderwijs Groningen vallen onder de subregio Stad/Haren. 

Onderwijs, passend bij iedere leerling

Alle scholen binnen het SWV 20.01 hebben met elkaar vastgesteld welke ondersteuning er tenminste op alle locaties geleverd wordt, de zogenaamde basisondersteuning. Daarnaast hebben alle scholen vastgesteld welke extra ondersteuning zij kunnen bieden aan leerlingen. De basis- en schoolspecifieke ondersteuning hebben scholen beschreven in hun schoolondersteuningsprofiel. Je kunt dit profiel opvragen bij uw huidige school of de school van uw keuze. Is de school handelingsverlegen, met andere woorden kan de school niet voldoen aan de ondersteuningsbehoefte van uw kind, dan wordt er allereerst binnen het bestuur of in de subregio gezocht naar een externe deskundige die samen met de school andere mogelijkheden voor ondersteuning in kaart brengt. Nader onderzoek kan ook één van de adviezen zijn. In dit traject wordt er ten allen tijde nauw samengewerkt met de ouders. Mochten extra interventies onvoldoende resultaat opleveren waardoor de leerling op de huidige school niet langer begeleid kan worden, dan dient de school een andere, beter passende plek te zoeken. Dat kan ook het speciaal (basis) onderwijs zijn.

Speciaal (basis)onderwijs

Voor een plaatsing in het speciaal (basis) onderwijs (*) moet de school, samen met je als ouders / verzorgers, een toelaatbaarheidsverklaring aanvragen bij de Commissie van Advies van het samenwerkingsverband. Meer informatie over het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring vind je op de website van het samenwerkingsverband of via de school. (*) Voor blinde/slechtziende en dove/slechthorende kinderen geldt dat zij zich voor een plek in het speciaal onderwijs dienen te vervoegen bij resp. Visio en Kentalis. Zij hebben een eigen Commissie van Onderzoek die bepaalt of de leerling toelaatbaar is.

Meer informatie voor ouders

Voor je als ouder geldt dat de scholen de belangrijkste informatiebron zijn als het gaat om Passend Onderwijs en extra ondersteuning aan je kind. De school heeft dagelijks contact met de leerling en vervult daarmee in de ogen van het samenwerkingsverband een belangrijke rol in de adequate informatievoorziening aan ouders.

Het samenwerkingsverband 20.01 heeft een eigen website: www.passendonderwijsgroningen.nl.

Tot slot heeft iedere school een eigen intern begeleider (IB-er). Deze onderwijsmedewerker is in staat verdere vragen van je te beantwoorden over de uitvoer van Passend Onderwijs op de school. Je bent van harte welkom contact op te nemen.

De jeugdgezondheidszorg, GGD

De meeste ouders hebben soms vragen of twijfels over de groei en ontwikkeling van hun kind. Hierover kun je op de website meer informatie vinden.

In de provincie Groningen wordt de jeugdgezondheidszorg voor kinderen van 0-18 jaar uitgevoerd door GGD Groningen. Tot de leeftijd van 4 jaar gaan ouders met hun kinderen daarvoor naar het consultatiebureau. Vanaf het vierde jaar kom je de medewerkers van de Jeugdgezondheidszorg tegen op de basisschool.

Informatie over gezondheid en opvoeding

Ook op de website van GGD Groningen vind je veel informatie over gezondheid en opvoeding. Bijvoorbeeld over zindelijkheid, de seksuele ontwikkeling, pesten of ruzies tussen kinderen.

Kijk hiervoor op www.ggd.groningen.nl/jeugd-opvoeding.

Voor meer informatie over de rol van de GGD binnen onze school verwijzen wij je graag naar de website.

WIJ team Ondersteuning en zorg in de wijk

Iedereen in de wijk kan bij WIJ terecht voor ondersteuning, zorg, ontmoeting en activiteiten. In de stad Groningen kun je terecht bij één van de elf WIJ-teams van WIJ Groningen als je ondersteuning of zorg nodig hebt. Hieronder enkele voorbeelden waarvoor je bij het WIJ-team aan kunt kloppen:

  • Je krijgt een brief, maar begrijpt de inhoud van die brief niet en wat die precies voor je betekent;
  • Je zorgt voor een lastige peuter of puber en weet niet goed hoe je met hem/haar moet omgaan;
  • Je hebt zorg nodig voor jezelf of je partner en wilt weten wat de mogelijkheden zijn;
  • Je komt iedere maand geld tekort en/of hebt andere financiële problemen en zou daar graag eens advies over willen krijgen;
  • Je hebt een hulpmiddel of woningaanpassing nodig om zelfstandig te kunnen blijven wonen en weet niet hoe of waar je dit kunt regelen;
  • Je maakt je zorgen over je verslaafde broer of verwarde buurman.

De medewerkers van het WIJ-team kunnen je helpen als je met dit soort vragen of zorgen zit.
Maar ook als je een leuk idee voor de wijk hebt of vrijwilliger wilt worden ben je bij het WIJ-team aan het juiste adres.

Het WIJ-team is er niet alleen voor mensen met een handicap of een beperking. Het WIJ-team is er voor iedereen. Voor jong en oud, voor arm en rijk. Voor iedereen die even niet zelf verder kan. Of gewoon een goed idee voor de wijk heeft. Voor vragen die te maken hebben met het ouder worden net zo goed als voor vragen over opvoeden en zorg. Voor jezelf, voor je kind of voor een ander voor wie je zorgt.

Op onderstaande website kun je terecht voor meer informatie t.a.v. van het Wij team in je buurt:

wij.groningen.nl

wij.groningen.nl/wij-in-de-wijk/wij-schilderswijk-centrum

 

WELKOM! DEZE WEBSITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES


Op onze website maken we gebruik van functionele - en analytische cookies om de website optimaal te laten functioneren en waar mogelijk te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens.
Veel leesplezier!

Akkoord met de cookies