Ouderparticipatie

Een goed contact met de ouders vinden we erg belangrijk. Immers, ouders en school voeden samen de kinderen op. Het is daarom belangrijk om elkaars standpunten wat die opvoeding betreft te kennen. Als ouder ken je je eigen kind het beste. Ouders voelen hun kind het beste aan en weten als geen ander hoe het denkt, voelt en handelt. Van die kennis willen we graag gebruik maken.

 

Stamgroepouders

Per stamgroep worden één of twee ouders uitgenodigd om stamgroepouder te worden. De stamgroepouders zijn het aanspreekpunt voor alle andere ouders, versturen met regelmaat een bericht met nieuwtjes voor alle ouders van de stamgroep, coördineren praktische klussen van de stamgroep en verlenen allerlei hand- en spandiensten.

 

Rol ouders in het onderwijs

Veel ouders dragen vrijwillig, in afstemming met de stamgroepleider, bij aan het onderwijs. Bijvoorbeeld bij:

 • het lezen
 • het halen en brengen bij excursies
 • de bibliotheek
 • de sportdag
 • het kerstfeest
 • de werkweek van de bovenbouw
 • de vieringen
 • het Sinterklaasfeest
 • het inrichten of verven van de school
 • de schoolfeesten
 • het maken van de schoolgids
 • gastlessen in de groep over bepaalde onderwerpen

Wil je ook helpen? Graag! Geef je op bij de stamgroepleider van je kind.

 

Oudercommissie (OC)

De oudercommissie organiseert onder andere een aantal feestelijke momenten bij ons op school, denk hierbij bijvoorbeeld aan het Sinterklaasfeest, voorleesontbijt en het afscheid van groep 8. Jaarlijks regelt de oudercommissie alles rondom het innen van de vrijwillige ouderbijdrage en de schoolreis gelden.

De belangrijkste taken van de oudercommissie zijn:

 • bevorderen dat ouders ondersteunende werkzaamheden voor de school verrichten;
 • de belangen van de ouders behartigen bij de MR, bij de schoolleiding en zo nodig bij het bevoegd gezag;
 • het helpen organiseren van feesten/evenementen (bijvoorbeeld Sint Maarten, Sinterklaas, het kerstfeest, het afscheid van groep 8 en de sportdag)
 • hand- en spandiensten verrichten op school;
 • het in samenwerking met de schoolleiding beheren van het schoolfonds.

De activiteiten van de OC zijn omschreven in een draaiboek met een planning voor het hele schooljaar. Jaarlijks legt de OC verantwoording af op de jaarvergadering.

De oudercommissie van 2022-2023 bestaat uit Ricus Dullaert (voorzitter), Maartje Trip (penningmeester), Nienke de Jong (secretaris/algemeen lid), Marjolein van der Leij (docentlid), Marijke Wonink (algemeen lid) en Line Tuinstra (algemeen lid, niet op de foto).

Wil je als ouder een actieve rol spelen in school? Laat het ons weten! Dit kan in de oudercommissie zelf, maar ook op een meer laagdrempelige manier bijvoorbeeld in één van de werkgroepen of op een andere wijze. Voel je vrij om één van ons aan te spreken op het schoolplein; daarnaast zijn we te bereiken op ocpetteflet@o2g2.nl.

 

WELKOM! DEZE WEBSITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES


Op onze website maken we gebruik van functionele - en analytische cookies om de website optimaal te laten functioneren en waar mogelijk te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens.
Veel leesplezier!

Akkoord met de cookies