Onze missie en visie

De Petteflet wil een basisschool zijn met een eigen gezicht. Kinderen en ouders moeten deze eigenheid kunnen herkennen, door de inrichting van de school, maar ook in het doen en laten van iedereen die met de school te maken heeft. We willen een school zijn die fungeert als een leef- en werkgemeenschap, als een ontmoetingsplaats voor mensen. Een plaats waar mensen zichzelf mogen zijn, waar we rekening houden met elkaar. Waar kwaliteit, samenwerken, zelfstandigheid, veiligheid en geborgenheid sleutelwoorden zijn. Iedereen, kinderen in de eerste plaats, maar ook ouders, groepsleiders en onderwijsondersteunend personeel, moet zich op school veilig en geborgen kunnen voelen. Dat kan alleen als we rekening houden met elkaar, luisteren naar elkaar en elkaar respecteren. Dit impliceert dat er ruimte moet zijn voor andere meningen, voor suggesties en voor opbouwende kritiek.

Het team werkt samen met de ouders aan de opvoeding en het onderwijs van de kinderen. We bieden de kinderen basisvaardigheden waarmee ze de wereld om hen heen kunnen leren ontdekken. We stimuleren de kinderen om initiatief te nemen en verantwoordelijkheid te dragen voor hun leerproces. Ook bij het vaststellen van de resultaten zijn de eigen ontwikkelingsgeschiedenis en de eigen verantwoordelijkheid van kinderen erg belangrijk.

De kinderen mogen vaak kiezen in welk groepsverband ze willen spelen en werken en op welke manier ze opdrachten willen uitvoeren. Leren door grenzen te verleggen, door gebruik te maken van de ervaringen van de kinderen en samen te werken is van grote waarde.

De basisactiviteiten gesprek, spel, werk en viering drukken uit dat je niet alleen leeft om te werken, maar dat er meer waardevolle wijzen van mens-zijn bestaan.

Onze missie in het kort:

Kwaliteit en geborgenheid

WELKOM! DEZE WEBSITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES


Op onze website maken we gebruik van functionele - en analytische cookies om de website optimaal te laten functioneren en waar mogelijk te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens.
Veel leesplezier!

Akkoord met de cookies