Ons team

Ons schoolteam bestaat uit circa dertig vaste medewerkers, onder wie de directeur, de intern begeleider, de stamgroepsleid(st)ers, de vakleerkracht gymnastiek, de onderwijsassistent, de conciërges en de administratief medewerker.

Directie

De directie wordt gevormd door Tim ten Wolde en adjunct-directeur Jacobien van den Hoofdakker.

 

Stamgroepleid(st)ers

Ons team kent een aantal stamgroepleiders. Veel stamgroepleiders werken parttime. We proberen ons onderwijs zo te organiseren dat een stamgroep nooit meer dan twee vaste stamgroepleiders heeft.

 

Management team

Het managementteam is verantwoordelijk voor de interne organisatie en de onderlinge afstemming. In het managementteam hebben de directeur, de IB-er en de bouwcoördinatoren zitting. Dit jaar zijn dat:

  • Tim ten Wolde, directeur
  • Jacobien van den Hoofdakker, adjunct-directeur
  • Marjolein van der Leij, coördinator onderbouw
  • Henrike Rijpstra / Sanne Post, coördinator middenbouw
  • Jasper Eisses, coördinator bovenbouw
  • Betsy Martens, intern begeleidster
  • Sanne Post, intern begeleidster ondersteuning

 

Interne begeleider (IB'er)

Onze IB’er is Betsy Martens. Zij volgt de ontwikkeling van alle kinderen aan de hand van de observaties en vragen van stamgroepleiders en van ouders, de Citotoetsgegevens, de methodegebonden toetsen. De stamgroepleider bekijkt in overleg met de IB'er welke kinderen extra begeleiding nodig hebben. De extra begeleiding vindt altijd plaats in overleg met de ouder/verzorger.

Sanne Post is met ingang van het schooljaar 2022-2023 als ondersteuning toegevoegd.

Hilda Kamps ondersteunt Betsy en Sanne. 

 

Onderwijsassistente(s)

De onderbouw wordt ondersteund door onze onderwijsassistent Hilda Kamps.

 

De administratie en ondersteuning

De administratie verzorgt de ziekmeldingen, verlofaanvragen, adreswijzigingen, wijzigingen van telefoonnummers.

 

Conciërges

Hein van Huizen en David Simmeren zijn onze conciërges. Zij nemen ook de telefoon aan en je kunt ziekmeldingen ook aan hen doorgeven. Daarnaast doen zij reparaties en andere klussen in en om school. Hein en David werken de hele week.

 

Stagiaires

Iedere basisschool is wettelijk verplicht om opleidingsmogelijkheden te scheppen voor Pabo-studenten. Wij ontvangen stagiaires van de Hanzehogeschool Groningen en van Stenden Hogeschool. Stenden Hogeschool biedt studenten de mogelijkheid om tijdens hun studie voor leerkracht tevens het Jenaplandiploma te halen. Gewoonlijk is een student gedurende een langere of kortere periode in een groep om lessen te geven. Daarbij is de stamgroepleider aanwezig.

Daarnaast kennen we de Lio’er (leraar in opleiding). De Lio’er zit in de laatste stageperiode van de Pabo en heeft in eerdere stageperiodes bewezen geschikt te zijn voor het vak van leerkracht. Tijdens de Lio-stage krijgt de student de gelegenheid om zelfstandig een groep te ‘draaien’, zonder directe aanwezigheid van de stamgroepleider. Tijdens gymlessen of excursies is de eigen stamgroepleider wel altijd aanwezig.

Onze school biedt ook aan verschillende MBO-scholen stageplaatsen aan voor studenten van de opleiding Helpende Welzijn. Deze studenten volgen een opleiding voor klassenassistent(e) of onderwijsassistent(e). Verder zijn we stageschool voor het Alfacollege en het Noorderpoortcollege en hebben we studenten van de Lerarenopleiding Lichamelijke Opvoeding (HBO-ALO) en van de opleiding Sport en Bewegen (MBO).

 

Overblijfkrachten (Tussen Schoolse Opvang TSO)

Tussen de middag blijven veel kinderen over. Dat gebeurt in de eigen stamgroep. Bij het overblijven is altijd een vaste overblijfkracht aanwezig. De overblijf (TSO) wordt verzorgd door BSO Huis de B.

Op deze website is meer informatie te vinden met het oog op de Buitenschoolse opvang. Ook kun je terecht op deze website: www.huis-de-b.nl.

 

WELKOM! DEZE WEBSITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES


Op onze website maken we gebruik van functionele - en analytische cookies om de website optimaal te laten functioneren en waar mogelijk te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens.
Veel leesplezier!

Akkoord met de cookies