KiVa

De term ‘KiVa’ is Fins. KiVa staat voor: samen maken we er een fijne school van!

Een school is een plaats waar kinderen leren en doen. Leren doe je van en met elkaar. Kinderen zijn van nature goede samenwerkers. Het hebben van vriendjes en vriendinnetjes is voor kinderen een natuurlijk gegeven en een belangrijk onderdeel van hun sociale schoolleven. Jenaplanschool De Petteflet geeft kinderen de ruimte hiervoor en daarbij vooral de mogelijkheid zichzelf te blijven.

Groepsprocessen worden bedreigend als het anders zijn van een kind niet echt wordt geaccepteerd. De groep of een deel daarvan keert zich openlijk tegen een leerling. Vaak zijn dit zichtbare uitingen, waarop direct gereageerd kan worden. Ernstiger wordt het als een groep zich keert tegen een kind op een manier die niet direct zichtbaar is in de vorm van pesten.

Pesten en de gevolgen daarvan zijn een ernstige bedreiging van de persoonlijke vrijheid van ieder kind op school. Kinderen moeten zich op onze school vrij voelen. Iedere bedreiging daarvan is een zorg voor ouders én van de school. Wij voelen ons sterk met elkaar verbonden en verantwoordelijk voor de vrijheid en de veiligheid van al onze kinderen.

Als je het vermoeden hebt dat er op school gepest wordt, meld dit dan direct bij de betreffende stamgroepleidster, de IB’er, de directeur of het KiVa-team. Samen zorgen voor een fijne school waarin ieder kind zichzelf mag zijn. Duidelijk is dat als je pesten effectief aan wil pakken een systematische en voortdurende inspanning noodzakelijk is.

De van oorsprong Finse methode ‘KiVa’ is een effectieve manier om pesten te voorkomen en/of op te lossen. KiVa is een schoolbrede aanpak. We werken dan ook intensief samen met TSO en BSO.

Een belangrijk kernpunt bij KiVa is dat pesten als een groepsverschijnsel wordt gezien. Wij zijn hier dan ook als groep mee bezig en willen als groep het probleem ‘pesten’ op deze momenten aanpakken. We focussen niet alleen op de pesters en slachtoffers, maar kijken als groep wat we kunnen doen. Wij voelen ons sterk met elkaar verbonden en geven de kinderen een grote verantwoordelijkheid, namelijk het zorgen voor een vertrouwde en veilige stamgroep. Waarin iedereen uniek is en iedereen gezien mag worden. De hele groep speelt een rol bij het pesten en samen moeten we kijken naar een oplossing.

Maandelijks stellen we een nieuw thema aan bod, waarbij één KiVa- regel centraal staat. Het doel is om kinderen zover te krijgen dat ze gepeste kinderen steunen en laten zien dat ze willen dat het pesten stopt.

We pakken pesten aan door te werken met alle betrokken partijen.

We maken leerlingen bewust van het bestaan én de zwaarte van pestgedrag door het item pesten met behulp van de methode KIVA een vaste plek in het onderwijs te geven.

Er is een vertrouwenspersoon aan op onze school,

Er is een protocol voor alle betrokkenen, voor het pestprotocol verwijzen we u naar de site

We evalueren het pestbeleid tweejaarlijks en stellen het waar nodig bij.

Onze stamgroepleiders nemen twee keer per jaar de KIVA vragenlijst af, als middel om het sociale klimaat in te kaart te brengen.

Wanneer het pesten niet stopt wordt ‘de steungroepaanpak’ van KiVa gebruikt. De stamgroepleider gaat hierover in overleg met de Ib-er. Samen wordt een steungroep geformeerd. In deze steungroep zit de pester, het gepeste kind, een positieve leider die initiatief neemt, een kind waar het gepeste kind vertrouwen in heeft en de vertrouwenspersoon. Uit onderzoek is gebleken dat de ‘steungroepaanpak’ zelden ingezet hoeft te worden.

WELKOM! DEZE WEBSITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES


Op onze website maken we gebruik van functionele - en analytische cookies om de website optimaal te laten functioneren en waar mogelijk te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens.
Veel leesplezier!

Akkoord met de cookies