Onze school

De Petteflet is een openbare basisschool voor Jenaplanonderwijs. We zijn lid van de NJPV, de Nederlandse Jenaplan Vereniging. In principe staat onze school open voor alle kinderen uit Stad en Ommeland. Onze school maakt deel uit van Openbaar Onderwijs Groningen.

Onze naam danken we aan de welbekende schrijfster Annie M.G. Schmidt, die in haar boek Pluk van de Petteflet het boeiende en avontuurlijke leven beschrijft van een jongetje dat met zijn komst naar de Petteflet kennis maakt met zijn bewoners van allerlei pluimage. 
Door de grote inzet van Pluk en de mensen om zich heen, bereikt hij het voor hem hoogst haalbare: zijn droomplek in het torenkamertje! Daarom vind je op onze school alleen stamgroepnamen die vernoemd zijn naar karakters en begrippen uit Pluk van de Petteflet of andere boeken en liedjes van Annie M.G. Schmidt.
Onze school onderstreept met haar naam de waarde van Pluk zijn reis:

  • Elk mens is uniek: zo is er maar één. Daarom heeft ieder kind en elke volwassene een onvervangbare waarde. 
  • Elk mens heeft het recht een eigen identiteit te ontwikkelen. Deze wordt zo veel mogelijk gekenmerkt door: zelfstandigheid, kritisch bewustzijn, creativiteit en gerichtheid op sociale rechtvaardigheid. Daarbij mogen ras, nationaliteit, geslacht, seksuele gerichtheid, sociaal milieu, religie, levensbeschouwing of handicap geen verschil uitmaken.

•   Elk mens heeft voor het ontwikkelen van een eigen identiteit persoonlijke relaties nodig; met andere mensen; met de zintuigelijk waarneembare werkelijkheid van natuur en cultuur; met de niet zintuiglijke ervaarbare werkelijkheid.
•    Elk mens wordt steeds als totale persoon erkend en waar mogelijk ook zo benaderd en aangesproken.
•   Elk mens wordt als cultuurdrager en- vernieuwer erkend en waar mogelijk ook zo benaderd en aangesproken.


(F. Velthausz en H. Winters, 2015)

 

Leren ontstaat in liefde, in verbinding en vanuit verwondering. Onze school is een leef- werkgemeenschap waar wij leren samen te leven. 

 

WELKOM! DEZE WEBSITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES


Op onze website maken we gebruik van functionele - en analytische cookies om de website optimaal te laten functioneren en waar mogelijk te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens.
Veel leesplezier!

Akkoord met de cookies