Medezeggenschapsraad (MR)

Medezeggenschapsraad (MR)

De MR is een wettelijk inspraakorgaan van de school. De MR behartigt belangen van leerlingen, ouders, teamleden en de school. De directie en het schoolbestuur zijn verplicht over veel onderwerpen advies aan of instemming van de MR te vragen. De MR is bevoegd alle zaken die de school aangaan te bespreken. Ook kan de MR ongevraagd advies uitbrengen.

De MR vergadert ongeveer eens in de 6 weken. Zij bespreekt terugkerende zaken zoals (de uitvoering van) het schoolplan, het financiële jaarplan, de groepsindeling, de begeleiding van leerlingen die extra zorg nodig hebben en bijzonderheden in de formatie. Ook hebben zaken als tevredenheidsmetingen, (sociale) veiligheid en communicatie met ouders permanent de aandacht. De vergaderingen zijn in principe openbaar.

De MR is vertegenwoordigd in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Dit is een overkoepelend adviesorgaan waarin alle MR leden van de scholen die onder Openbaar Onderwijs Groningen vallen vertegenwoordigd zijn.

E-mailadres MR: Petteflet_MR@openbaaronderwijsgroningen.nl

WELKOM! DEZE WEBSITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES


Op onze website maken we gebruik van functionele - en analytische cookies om de website optimaal te laten functioneren en waar mogelijk te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens.
Veel leesplezier!

Akkoord met de cookies